Usługi

Wytwarzaniu systemów bezpieczeństwa

Wytwarzanie oprogramowania w zakresie systemów bezpieczeństwa.

Analiza śledcza i powłamaniowa

Testy penetracyjne sieci internetowych

 

Audyt bezpieczeństwa

Analiza zgłoszonych niezgodności – braków w zakresie przyczyn i miejsca ich powstawania

Analiza istniejących procedur i struktury ochrony

Raporty z przeprowadzonej analizy

Propozycje zmian w procedurach i organizacji ochrony (technicznej i fizycznej)

Wdrożenie uzgodnionych działań naprawczych

Nadzór nad procesem bezpieczeństwa

Wywiad gospodarczy

Zabezpieczenie kontrwywiadowcze

Ochrony przed podsłuchami

Detektywistyka

Rozpoznanie pirotechniczne

Procedury zabezpieczające w zakresie prowokacji korupcyjnych

 

Ochrona techniczna i systemy bezpieczeństwa

Systemy Kontroli Dostępu

Systemy Sygnalizacji Włamania i Alarmu

Systemy Telewizyjne

Systemy Transmisji Audio i Video

Systemy Rejestracji Audio i Video

Systemy Wykrywania Podsłuchów

Urządzenia GPS

Urządzenia Audio

Urządzenia Video

Podsłuchy

Podsłuchy komputerowe

 

Szkolenia

Źródła Zagrożeń w Ochronie Informacji

Systemy i sieci teleinformatyczne

Urządzenia konstrukcyjnie przystosowane do emisji audio-video

Urządzenia podsłuchowe

Przedsięwzięcia dla Zagwarantowania Bezpieczeństwa Przed Podglądem, Podsluchem

 

Kontakt

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tuesday the 24th.
- Przedstawiony na stronie sprzęt jest przeznaczony w większości dla organów uprawnionych,
działających na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa wskazanych w artykule 4 Prawa telekomunikacyjnego. -
Joomla Site Templates